آگهی فراخوان انتخابات اعضای اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران 

در اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ،بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه صنف شهرستان تهران دعوت میگردد، از ساعت 9:30 الی 14 روز سه شنبه مورخ 24/10/98 جهت شرکت در دور اول انتخابات اتحادیه ، شخصا به نشانی : بلوار کشاورز خیابان فلسطین جنوبی کوچه ذاکری پلاک 4 طبقه اول (محل اتحادیه ) مراجعه و کاندیداهای مورد نظر خود را از بین افراد ذیل در قالب 5 نفر اعضای اصلی هیئت مدیره و 1 نفر بازرس انتخاب نمایید.

نکات مهم :

  • بر اساس بند 6 ماده 15 آیین نامه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ، فقط صاحب پروانه کسب مجاز به شرکت در انتخابات  بوده و شرکا ، دارندگان وکالت محضری ، مباشر و اعضای خانواده مجاز به شرکت در انتخابات نمی‌‌باشند.
  • ارائه اصل کارت ملی و یا پروانه کسب و یا تصویر آن جهت شرکت در انتخابت ضروری است.
  • انتخابات بصورت الکترونیکی برگزار میگردد.