• قابل توجه اعضا محترم

  به اطلاع ميرسد در راستای اجرای تبصره 3 ماده   17  قانون نظام صنفی مبنی بر عدم درج آگهی تبلیغاتی  واحد های صنفی  بدون پروانه کسب .ازشما عضو محترم درخواست میشود در صورت مشاهده آگهی واحد های صنفی بدون پروانه کسب در روزنامه همشهری ودیگر جراید  مراتب را کتبا به اتحادیه اطلاع داده تا برابر مقررات اقدامات قانونی انجام شود

  اتحادیه صنف الکترونیک وحفاظتی تهران

  آگهی واحد های صنفی بدون پروانه کسب در روزنامه همشهری ودیگر جراید
 • سنديکاي مهندسين ومتخصصين تهران وحومه طبق ماده 25 قانون کار در تاريخ 1344/7/27 به شماره 75در اداره کل روابط اداره کار به ثبت رسيد .فعاليت چشمگير سنديکا موجب گرديد شوراي عالي اصناف واتاق بازرگاني بعضي از صنوف را که در ارتباط با لوازم برقي بودند نظير تعمير کاران يخچال وکولر ولباسشوئي وتعميرکاران ژنراتور والکتروموتور وچند صنف ديگر را به سنديکا معرفي و آنان نيز با استقبال از اين موضوع عضويت سنديکا را پذيرفتند ومدت زماني نگذشت که تعداد اعضا به بيش از پانصد نفر بالغ گرديد که پس از آن چندين بار انتخابات به عمل آمد پس از انفلاب شکوهمندملت شريف ايران با پشتکار ومکاتبات فراوان شوراي انقلاب اتحاديه هاي صنفي تحت نظارت هيئت نظارت را در تاريخ 1363/3/7 به رسمبت شناخت وسنديکاي مهندسين ومتخصصين با نام اتحاديه صنف تعميرکاران لوازم برقي تهران طي نامه شماره 589 در تاريخ 1363/11/2 تحت شمار 66 به ثبت رسيد ورسميت يافت.

  تاریخجه تشکیل اتحادیه
 • با توجه به اصلاحیه قانون نظام صنفی وبا عنایت به حسن تفاهم وهمکار فی ما بین این اتحادیه وسازمان نیازمندی های همشهری به منظور توسعه کسب وکار وهمراهی با دولت محترم جمهوری اسلامی برای قانونمند شدن فعالیت واحد های صنفی تفاهم نامه ای با سازمان نیازمندیهای همشهری منعقد گردید بر اساس این تفاهم نامه از این پس تمام آگهی دهندگان شامل دوازده رسته این اتحادیه وهمچنین اتحادیه لوازم برقی شهر ری باید برای درج آگهی خود پروانه کسب از اتحادیه ارائه دهند وسازمان نیازمندی های روزنامه همشهری از درج آگهی های واحد های صنفی بدون پروانه کسب خودداری میکتد .

  قبول آکهی در روزنامه همشهری فقط با جواز کسب امکان پذیر است
 • برای شما پیش آمد ه که دستگاه الکترونیکی ویا صوتی تصویری خود را برای تعمیر به مغازه ای برده اید ودر نهایت متوجه شدید که شخص تعمیرکار مهارت لازم را در این کار نداشته وباعث ضرر وزیان به شما شده است. پیشنهاد ما به شما این است که برای جلوگیری از اینگونه مسائل وبرای اینکه شما از صلاحیت ومهارت آن شخص مطمئن شوید حتما اطمینان حاصل کنید که آن شخص دارای پروانه کسب در آن رسته مورد نیاز شما میباشد یا خیر اگر پروانه کسب را رویت کردید دستگاه خود را با خیالی آسوده برای تعمیر به آن شخص بدهید چرا که شخصی که دارای پروانه کسب است فردی قائون مند ودارای هویت است وصلاحت اونیز برای تعمیر دستکاه شما از طرف اتحادیه صنفی مربوطه مورد آزمایش قرار گرفته وتائید شده است .

  همیشه کار رابه کاردان بسپارید